Simpozionul

Societății de Geologie Economica a Romaniei (SGER)

Brad,România

13-16 Septembrie 2012